UAB "Optimali idėja verslui"

verslo konsultacijos asmenims, verslui, žemės ūkiui, organizacijoms
 

PARAMA INVESTICIJOMS Į ŽEMĖS ŪKIO VALDAS (2020 M. II)

Feed
2020-11-02
-
2020-12-30
INVESTICIJOS Į ŽEMĖS ŪKIO VALDAS
_Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) kviečia teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (toliau – KPP) priemonės „Investicijos į...   Daugiau


PARAMA SMULKIŲJŲ ŪKIO SUBJEKTŲ BENDRADARBIAVIMUI (2020 m.)

Feed
2020-10-05
-
2020-11-04
PARAMA SMULKIŲJŲ ŪKIO SUBJEKTŲ BENDRADARBIAVIMUI (2020 m.)
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) kviečia teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (toliau – KPP) priemonės...   Daugiau


PARAMA SMULKIESIEMS ŪKIAMS (pienininkystės kryptis)

Feed
2020-08-03
-
2020-09-30
PARAMA SMULKIESIEMS ŪKIAMS
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) kviečia teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (toliau – KPP) priemonės „Ūkio ir...   Daugiau


INVESTICIJOS Į ŽEMĖS ŪKIO VALDAS (2018 m., II kvietimas)

Feed
2018-12-03
-
2018-12-31
INVESTICIJOS Į ŽEMĖS ŪKIO VALDAS (2018 M., II)
2018-12-03 Nacionalinė mokėjimo agentūra paskelbė antrą kvietimą šiais metais teikti paraiškas pagal priemonę "Investcijos į žemės ūkio valdas". Paraiškos renkamos iki 2018-12-31. Remiamos tokios veiklos: - ...   Daugiau


PARAMA SMULKIESIEMS ŪKIAMS (2018 M.)

Feed
2018-05-02
-
2018-06-29
PRIEMONĖ "PARAMA SMULKIESIEMS ŪKIAMS" (2018 M.)
Nacionalinė mokėjimo agentūra paskelbė kvietimą teikti paraiškas pagal priemonę "Parama smulkiesiems ūkiams". Paraiškos renkamos nuo 2018-05-02 iki 2018-06-29. Maksimali paramos suma - 15000 Eur, remiami...   Daugiau


INVESTICIJOS Į ŽEMĖS ŪKIO VALDAS 2018 M. (I)


INVESTICIJOS Į ŽEMĖS ŪKIO VALDAS 2018 M. (I)

Pradėti:2018-03-01
Pabaiga:2018-03-31

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos kviečia teikti paraiškas gauti finansavimą pagal priemonę „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas (2018 m.)“.
Finansuojamos veiklos:
• žemės ūkio produktų gamybai;
• žemės ūkio produktų, pagamintų (išaugintų) valdoje, apdorojimui (rūšiavimui, pakavimui ir t. t.), perdirbimui ir teikimui rinkai; • pripažinto žemės ūkio kooperatyvo tik iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų supirkimas ir realizavimas.
Pareiškėjai:
- ūkininkai;
- juridiniai asmenys, kurie užsiima žemės ūkio veikla.
ES paramos investicijoms į žemės ūkio valdas besikreipiančio pareiškėjo ūkis iki paraiškos pateikimo dienos turi nepertraukiamai veikti ne trumpiau kaip 2 metus.
Pareiškėjo valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, turi būti didesnis kaip 8 000 Eur.
ES parama investicijoms į žemės ūkio valdas teikiama specializuotiems ūkiams – praėjusiais ataskaitiniais (2016 m.) ir ataskaitiniais (2017 m.) metais gautos pajamos iš žemės ūkio veiklos sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų pareiškėjo veiklos pajamų.
Paramos dydis ir intensyvumas:
Didžiausia paramos suma projektui investicijoms į žemės ūkio valdas negali viršyti:
- 200 000 Eur, kai projekte numatyta įsigyti tik pastatų funkcionavimui užtikrinti būtiną įrangą, įskaitant gyvūnų biologiniam saugumui užtikrinti būtiną įrangą (prie įrangos nepriskiriamos žemės ūkio technikos, transporto priemonių, įsigijimo išlaidos ir kita technika ir (arba) įranga, kuri gali būti panaudota ne tik projekte numatytai gamybinei veiklai pastate vykdyti);
- 400 000 Eur, kai projekte numatyta įgyvendinti naujų pastatų ir (arba) statinių, įskaitant gyvūnų biologiniam saugumui užtikrinti reikalingus statinius, statybą, esamų rekonstravimą ar kapitalinį remontą ir jų funkcionavimui užtikrinti būtiną infrastruktūrą ir įrangą, įskaitant gyvūnų biologiniam saugumui užtikrinti būtiną įrangą (prie įrangos nepriskiriamos žemės ūkio technikos, transporto priemonių, įsigijimo išlaidos ir kita technika ir (arba) įranga, kuri gali būti panaudota ne tik projekte numatytai gamybinei veiklai pastate vykdyti). Statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto ir infrastruktūros išlaidos projekte turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. projekto investicijų vertės (be PVM). Tuo atveju, jei statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto ir infrastruktūros išlaidos projekte sudaro mažiau kaip 50 proc. projekto investicijų vertės (be PVM), paramos suma projektui negali viršyti 200 000 Eur;
Vieno pareiškėjo gauta paramos suma per 2014-2020 m. laikotarpį negali viršyti 400 000 Eur. Susijusių asmenų, sutuoktinių ar įmonių gauta paramos suma investicijoms į žemės ūkio valdas per 2014-2020 m. laikotarpį negali viršyti 800 000 Eur.
Paramos pagal šią priemonę intensyvumas gali siekti:
- 40 proc. augalininkystės ūkiams;
- 50 proc. gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose.
Paramos intensyvumas gali būti padidintas 20 proc. (iki 70 proc.) tik pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams.
-50 proc. žemės ūkio produktų, pagamintų (išaugintų) valdoje, apdorojimui (rūšiavimui, pakavimui ir t. t.), perdirbimui ir teikimui rinkai.
Padidinamas 20 proc. punktų pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams.

Tinkamos finansuoti išlaidos
• nauja įranga, skirta pastate remiamai veiklai specializuotame žemės ūkio sektoriuje vykdyti (prie įrangos kategorijos negali būti priskirtos jokios transporto priemonės);
* nauja įranga, būtina specializuoto žemės ūkio sektoriaus ūkinių gyvūnų biologiniam saugumui užtikrinti. Remiamos investicijos: dezinfekciniai kilimėliai, higieniniai praėjimai (higieniniai šliuzai), transporto priemonių dezinfekavimo įranga, tinklai nuo vabzdžių ant angų ir pan., šalutinių gyvūninių produktų laikymo šaldytuvai ir šaldymo / vėsinimo kameros;
* nauji technologiniai įrengimai, skirti specializuoto žemės ūkio sektoriaus pirminiams žemės ūkio produktams apdoroti ir (arba) perdirbti ir (arba) paruošti realizacijai (pvz.: pieno priėmimo–separavimo–terminio apdorojimo linija, sūrių gamybos linija, skerdienos išpjaustymo linija, mėsos gaminių gamybos linija, daržovių šaldymo linija, sulčių gamybos linija ir pan.);
* nauja kompiuterinė ir programinė įranga, susijusi su įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymu;
* projekte numatytai veiklai specializuotame žemės ūkio sektoriuje vykdyti būtinų pastatų ir (arba) statinių statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas;
* specializuoto gyvulininkystės sektoriaus ūkinių gyvūnų biologiniam saugumui užtikrinti reikalingų statinių statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas. Remiami statiniai: tvora su vartais, gyvūnų pakrovimo rampa, nuosavų transporto priemonių lauko plovykla (su dezinfekavimu), dezinfekciniai barjerai transporto priemonėms, šalutinių gyvūninių produktų šaldymo / vėsinimo patalpa, pašarų laikymo patalpos (sandarios, apsaugotos);
* naujos statybinės medžiagos. Statybinių medžiagų įsigijimas finansuojamas tik tuo atveju, kai projekte numatytai veiklai specializuotame žemės ūkio sektoriuje vykdyti būtinų pastatų ir (arba) statinių, įskaitant ūkinių gyvūnų biologiniam saugumui užtikrinti reikalingus statinius, statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbai atliekami ūkio būdu;
* infrastruktūra valdoje, jei ji susijusi su specializuoto žemės ūkio sektoriaus žemės ūkio produktų gamyba ir (arba) apdorojimu, ir (arba) perdirbimu ir paruošimu realizacijai:
- kelių, įskaitant gyvūnų biologiniam saugumui užtikrinti būtinus kelius, įrengimas, rekonstravimas ar kapitalinis remontas;
- vietinio vandentiekio ir vietinės kanalizacijos sistemų įrengimas, rekonstravimas ar kapitalinis remontas;
- artezinių gręžinių įrengimas, rekonstravimas ar kapitalinis remontas;
* bendrosios išlaidos.
Finansuojamos ne anksčiau kaip nuo paraiškos gauti ES paramą investicijoms į žemės ūkio valdas pateikimo dienos patirtos išlaidos, išskyrus bendrąsias išlaidas, kurios gali būti patirtos ir 1 metai iki paraiškos pateikimo.

Projektų atrankos kriterijai:
Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 35 balai.
Atrankos kriterijai:
1. pareiškėjas nėra gavęs ES investicinės paramos tame žemės ūkio veiklos specializuotame sektoriuje (gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės ar augalininkystės), pagal kurį prašoma paramos pateiktoje paramos paraiškoje:
- pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę ,,Žemės ūkio valdų modernizavimas“ ir Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ – suteikiama 10 balų;
- pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ – suteikiami 5 balai;
2. įgyvendinamas gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektoriaus projektas (nustatoma pagal pareiškėjo projekte numatytas įgyvendinti investicijas) – suteikiama 20 balų;
3. pareiškėjo ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, paramos paraiškos pateikimo metu yra mažesnis. Kai ūkio ekonominis dydis yra:
- didesnis kaip 8 000 Eur iki 50 000 Eur įskaitytinai – suteikiama 15 balų;
- didesnis kaip 50 000 Eur iki 100 000 Eur įskaitytinai – suteikiama 10 balų;
- didesnis kaip 100 000 Eur iki 150 000 Eur įskaitytinai – suteikiama 5 balų;
4. projektui įgyvendinti prašoma mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas, už kiekvieną sumažintą procentinį punktą pareiškėjui suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 15 balų;
5. pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas, pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys arba gamintojų grupės narys, kuri veikia kaip juridinis asmuo, arba asocijuotos žemdirbių savivaldos organizacijos, kurios veikla apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją ir veiklos trukmė yra ne mažesnė kaip 5 metai, narys, didžiausia suteikiama balų suma negali viršyti 10 balų. Tuo atveju kai:
- pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas, pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys arba gamintojų grupės narys – suteikiama 10 balų;
- pareiškėjas yra asocijuotos žemdirbių savivaldos organizacijos, kurios veikla apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją ir veiklos trukmė yra ne mažesnė kaip 5 metai, narys – suteikiami 5 balai;
6. projektas prisideda prie aplinkos taršos mažinimo – didžiausia suteikiamų balų suma negali viršyti 15 balų. Tuo atveju kai:
- pareiškėjas dalyvauja įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtos 2014–2020 metų programos priemonės ,,Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas (bent vieną) arba įsipareigoja dalyvauti įgyvendinant (bent vieną) ne vėliau kaip per vienerių metų laikotarpį nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos – suteikiama 15 balų;
- projekte numatytos įsigyti žemės ūkio technikos ir įrangos, skirtos mėšlo ir srutų laikymui ir tvarkymui valdoje, vertė sudaro daugiau kaip 50 proc. visų projekte numatytų įsigyti investicijų vertės (be PVM) (atrankos balai suteikiami, kai investicijos yra: tik mėšlo ir srutų išvežimo technika (išskyrus traktorius ir jų priekabas, krautuvus), mėšlo ir srutų įterpimo ir paskleidimo (su įterpimu į dirvą) įrenginiai ir mechanizmai, srutų siurbliai, skreperiniai transporteriai, kitų mėšlo šalinimo sistemų įrengimas, mėšlo separavimo įrengimas) – suteikiama 15 balų;
- pareiškėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per vienus metus nuo sprendimo skirti paramą priėmimo datos dalyvauti mokymuose (bent pagal vieną mokymo programos kodą), susijusiuose su aplinkosaugos reikalavimų laikymusi ūkio veikloje (mokymo programų kodai yra: 296162023, 296162066, 296162016, 296162020, 296162033, 296162042, 296185003, 396185003, 296185009, 296185010, 396185008, 296185007, 296185014, 296185013, 296185015) – suteikiami 5 balai;
7. įgyvendinamas gyvulininkystės sektoriaus projektas, kuriame numatyta investuoti į ūkinių gyvūnų biologinei saugai valdoje užtikrinti būtinus statinius ir (arba) įrangą – suteikiami 5 balai;
8. pareiškėjo projektui suteikiama 10 balų, kai jis atitinka bent vieną iš nurodytų kriterijų (didžiausia suteikiamų balų suma negali viršyti 10 balų):
- pareiškėjas yra jaunasis ūkininkas (fizinis asmuo, kuris paramos paraiškos pateikimo dieną yra ne vyresnis kaip 40 metų amžiaus), investuojantis penkerių metų laikotarpiu po įsikūrimo;
- pareiškėjas vykdo ekologinę gamybą ir turi sertifikavimo institucijos išduotą ekologinės gamybos patvirtinimo dokumentą (turi būti sertifikuota ne mažiau kaip 50 proc. deklaruoto ŽŪN ploto arba 50 proc. gyvulių);
- pareiškėjas vykdo (numato vykdyti ne vėliau kaip per vienerių metų laikotarpį nuo sprendimo skirti paramą priėmimo datos) gyvulininkystės veiklą vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių.

Papildomi įsipareigojimai
Gavęs paramą investicijoms į žemės ūkio valdas, pareiškėjas įsipareigoja:
- ūkio dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, nuo paramos sutarties pasirašymo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos bus didesnis kaip 8 000 Eur.
- drausti turtą, kuriam įsigyti ar sukurti bus panaudota parama, nuo turto įsigijimo iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos.
- iki kontrolės laikotarpio pabaigos tvarkyti ūkio buhalterinę apskaitą;
- užtikrinti, kad ŽŪN plotas, turimas paramos paraiškos pateikimo dieną ir planuojamas turėti projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpiu, priklausantis pareiškėjui nuosavybės teise ir (arba) valdomas nuomos, panaudos ar kitais pagrindais, nesumažės daugiau kaip 20 procentų;
- kai investuojama į sodininkystės, daržininkystės, uogininkystės ar augalininkystės specializuotą sektorių, po projekto įgyvendinimo pabaigos, antraisiais ir visais kitais projekto kontrolės metais valdos specializuoto sektoriaus produktų gamybos apimtys (natūrine išraiška) 100 proc. atitiks paramos lėšomis paremto gamybinio pastato ir (arba) statinio projektinius pajėgumus;
- užtikrinti, kad kai investuojama į valdoje pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų apdorojimą, perdirbimą ir tiekimą rinkai, po projekto įgyvendinimo pabaigos, antraisiais ir visais kitais projekto kontrolės metais apdorotų ir perdirbtų produktų gamybos apimtys (natūrine išraiška) 100 proc. atitiks paramos lėšomis paremto gamybinio pastato projektinius pajėgumus (taikoma Taisyklių 9.2 papunktyje nurodytai veiklai).
Paraiška ir verslo planas investicijoms į žemės ūkio valdas
Paraiškoje ir verslo plane numatyta projekto investicijoms į žemės ūkio valdas įgyvendinimo trukmė negali viršyti 24 mėnesių, kai projekte numatyta įgyvendinti naujų gamybinių statinių (pastatų) statybą arba esamo rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbus. Jei projekte numatoma išperkamoji nuoma – projekto įgyvendinimo trukmė negali viršyti 60 mėn.
Kai projektas investicijoms į žemės ūkio valdas numatomas įgyvendinti per 18 mėn. – yra galima teikti iki 4 mokėjimo prašymų, kai projekte numatyta įgyvendinti naujų gamybinių statinių (pastatų) statybą arba esamų rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbus – iki 6 mokėjimo prašymų, kai numatoma išperkamoji nuoma – iki 10 mokėjimų prašymų.
Verslo planas yra sudėtinė paraiškos gauti paramą pagal priemonę „Investicijos į žemės ūkio valdas" dalis.

Jei turite klausimų dėl Jūsų projekto atitikties gauti ES paramą investicijoms į žemės ūkio valdas - skambinkite Vidai (tel. 8-699-94315) arba parašykite vida@oiv.lt.Grįžti į peržiūrą
INVESTICIJOS Į ŽEMĖS ŪKIO VALDAS 2017 m.

Feed
2017-09-04
-
2017-10-31
Investicijos į žemės ūkio valdas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos kviečia teikti paraiškas gauti finansavimą pagal priemonę „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas (2017 m.). Finansuojamos veiklos: • žemės...   Daugiau


PARAMA JAUNŲJŲ ŪKININKŲ ĮSIKŪRIMUI 2017 m.

Feed
2017-07-03
-
2017-07-31
Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui
Pareiškėjai skiriama jaunesniems kaip 40 metų amžiaus ūkininkams, kurie pirmą kartą įsikuria žemės ūkio valdoje ir ūkyje kaip ūkio valdytojai, turi reikiamų profesinių įgūdžių bei kompetencijos (turi...   Daugiau