UAB "OPTIMALI IDĖJA VERSLUI"


verslo konsultacijos asmenims, verslui, žemės ūkiui, organizacijoms
 

PRIEMONĖ "KOMPETENCIJOS LT" NR.2

Feed
2018-11-14
-
2019-02-15
PRIEMONĖ "KOMPETENCIJOS LT" 2 KVIETIMAS
Europos socialinio fondo agentūra paskelbė kvietimą teikti paraiškas pagal priemonę "Kompetencijos Lt". Paraiškos renkamos nuo 2018-11-14 iki 2019-02-15. Projektuose finansuojami mokymai tam tikro ekonominės...   Daugiau


PRIEMONĖ „UŽSIENIO INVESTUOTOJŲ DARBUOTOJŲ MOKYMAI“

Feed
2017-06-27
-
2020-06-30
Užsienio investuotojų darbuotojų mokymai
Administruojanti institucija: Europos socialinio fondo agentūra Pagrindinės sąlygos Paramos tikslas: •Skatinti tiesiogines užsienio investicijas, sudarant sąlygas tobulinti investuotojų...   Daugiau


PRIEMONĖ "Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje"


Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje

Pradėti:2017-09-22
Pabaiga:2018-02-01

Administruojanti institucija: Europos socialinio fondo agentūra

Priemonės tikslas užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą, jų profesinį mobilumą ir gebėjimą sparčiai persiorientuoti į kito ūkio sektoriaus veiklas

Paramą gali gauti
- Privatieji juridiniai asmenys, valstybės ir savivaldybės įmonės. Labai mažos, mažos, vidutinės, didelės pramonės įmonės. Partneriai galimi.
- Galimi partneriai – licencijuoti profesinio mokymo teikėjai, verslo asociacijos, privatieji juridiniai asmenys, prekybos, pramonės ir amatų rūmai.

Remiama veikla
1.1. įmonių darbuotojų mokymai pameistrystės forma, skirti kvalifikacijai arba jos daliai įgyti
1.2. įmonių darbuotojų mokymai darbo vietoje, skirti kvalifikacijai tobulinti.

Paramos dydis ir intensyvumas

Nuo 7.500 EUR iki 360.000 EUR.
Finansuojamoji dalis – iki 70 proc. Jeigu projekte dalyvauja skirtingo dydžio įmonės, projekto finansuojamoji dalis nustatoma pagal mažiausią galimą intensyvumą ir taikoma visoms įmonėms (pvz., jeigu projekte dalyvauja didelės, vidutinės ir mažos įmonės, bus taikomas 50 proc. intensyvumas visoms įmonėms).
- Labai maža ir maža įmonė - 70 proc., Finansuojamoji dalis (neįgaliesiems mokomiems asmenims) - 70 proc.;
- Vidutinė įmonė - iki 70 proc., Finansuojamoji dalis (neįgaliesiems mokomiems asmenims) - iki 70 proc.;
- Didelė įmonė - iki 50 proc., Finansuojamoji dalis (neįgaliesiems mokomiems asmenims) - iki 60 proc.

Kvietimo tinkamos išlaidos:
1. mokytojų darbo užmokesčio išlaidos, kai mokama už valandas, kurias mokytojai dalyvauja mokyme (moko). Šios išlaidos yra tinkamos finansuoti tik tais atvejais, jei pareiškėjas pats vykdo įmonių darbuotojų mokymus pameistrystės forma, skirti kvalifikacijai arba jos daliai įgyti arba įmonių darbuotojų mokymai darbo vietoje, skirti kvalifikacijai tobulinti, atitinkamai suplanuotų projekto mokymo veiklų dalį, nepirkdamas paslaugų;
2. mokytojų tiesiogiai su projektu susijusios kelionių Lietuvos Respublikoje išlaidos;
3. mokomų asmenų tiesiogiai su projektu susijusios kelionių Lietuvos Respublikoje išlaidos;
4. išlaidos tiesiogiai su projektu susijusioms medžiagoms ir reikmenims, kurie priskiriami trumpalaikiam turtui, įsigyti.
5. projekto vykdytojui ar partneriui priklausančio ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, kiek jis nusidėvėjo naudojamas vien mokymo projektui, išlaidos;
6. mokomų asmenų, kurie yra neįgalūs, būtinos apgyvendinimo išlaidos;
7. išlaidos mokomiems darbuotojams už darbo laiko valandas, kurias mokomi darbuotojai dalyvauja mokyme (darbo užmokesčio išlaidos);
8. su mokymo projektu susijusios konsultacinių paslaugų (mokymo organizavimo ir vykdymo, mokymus baigusių darbuotojų kompetencijų vertinimo) išlaidos.
Kilus klausimams, kviečiame kreiptis:
el. paštu: vida@oiv.lt
telefonu: +370 69994315
Grįžti į peržiūrą