UAB "Optimali idėja verslui"

verslo konsultacijos asmenims, verslui, žemės ūkiui, organizacijoms
 

Šiame puslapyje pateikiama įvairi naudinga informacija


NAUJIENOS


Grįžti į peržiūrą

2021-04-29

Išimtinė laikina parama ūkininkams ir MVĮ, kuriuos ypač paveikė COVID-19 krizė

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos kviečia
teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Išimtinė laikina parama ūkininkams ir MVĮ, kuriuos ypač paveikė COVID-19 krizė“
Paraiškos pagal KPP Priemonę priimamos nuo 2021 m. balandžio 28 d. iki 2021 m. gegužės 14 d.
Pagal Priemonę remiami žemės ūkio veiklos subjektai (fiziniai ir juridiniai asmenys), užsiimantys žemės ūkio produktų, išskyrus žuvininkystės produktus, perdirbimu bei labai mažos ir mažos įmonės (neatsižvelgiant į jų teisinę formą), taip pat fiziniai asmenys, savarankiškai vykdantys veiklą pagal verslo liudijimą ar įregistravę individualią veiklą, užsiimantys Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede1 nurodytų žemės ūkio produktų, išskyrus žuvininkystės produktus, perdirbimu. Perdirbimo proceso rezultatas gali būti produktas, kuriam tas priedas netaikomas. Produktas turi būti skirtas maistui. Taip pat remiami: žemės ūkio veiklos subjektai (fiziniai ir juridiniai asmenys), užsiimantys SESV I priede1 nurodytų žemės ūkio produktų, išskyrus žuvininkystės produktus, rinkodara arba plėtojimu, kurių pajamos gaunamos iš daržininkystės, uogininkystės arba sodininkystės veiklos sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų; žemės ūkio veiklos subjektai (fiziniai ir juridiniai asmenys), gaunantys pajamų iš gyvulininkystės veiklos.

Daugiau informacijos rasite Nacionalinės mokėjimo agentūros internetiniame puslapyje:
https://www.nma.lt/index.php/parama/12?tab=1Grįžti į peržiūrą