Verslo konsultacijos asmenims, verslui,  žemės ūkiui, organizacijoms

INVESTICIJOS Į MIŠKININKYSTĖS TECHNOLOGIJAS (2022 M.)

Feed
2022-03-01
-
2022-04-29
Investicijos į miškininkystės technologijas (2022 m.)
Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) greitu metu paskelbs kvietimą "Investicijos į miškininkystės techologijas" Paramos gali kreiptis privačių miškų valdytojai, savivaldybės, labai mažos bei mažos...   Daugiau


INVESTICIJOS Į MIŠKININKYSTĖS TECHNOLOGIJAS (2020 M. II)


INVESTICIJOS Į MIŠKININKYSTĖS TECHNOLOGIJAS

Pradėti:2020-12-01
Pabaiga:2020-12-30
17:00


Nacionalinė mokėjimo agentūra nuo 2020-12-01 planuoja paskelbti kvietimą teikti paraiškas pagal Lietuvos KP 2014–2020 m. programos priemonės „INVESTICIJOS Į MIŠKO PLOTŲ PLĖTRĄ IR MIŠKŲ GYVYBINGUMO GERINIMĄ“ veiklos sritį „INVESTICIJOS Į MIŠKININKYSTĖS TECHNOLOGIJAS“

Tikslinės sritys:
miškininkystės ekonominės vertės didinimas ir miškų plotų plėtra;
atsinaujinančių energijos šaltinių, šalutinių produktų, atliekų, liekanų ir kitų nemaistinių žaliavų tiekimo ir naudojimo palengvinimas bioekonomikos tikslais;
veiklos įvairinimo, mažų įmonių kūrimo ir plėtros, taip pat darbo vietų kūrimo lengvinimas.
Remiama veikla:
miškų ūkio modernizavimas, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimas, paslaugų miškų sektoriuje teikimas;
minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas;
vidinės miškotvarkos ir Miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimas ar tikslinimas.
Paramos gali kreiptis privačių miškų valdytojai, savivaldybės, labai mažos bei mažos įmonės.
Paramos suma – iki 100 000 Eur vienam projektui ir negali viršyti 200 000 Eur sumos 2014–2020 metų laikotarpiu.
Daugiau informacijos - pridedame pristatyme

Jei turite klausimų dėl Jūsų projekto atitikties gauti ES paramą investicijoms į miškininkystės technologijas - skambinkite Vidai (tel. 8-699-94315) arba parašykite vida@oiv.lt.

 Investicijos į miškininkystės technologijas. Pristatymas.pdf


Grįžti į peržiūrą


ES PARAMA MIŠKO VEISIMUI 2017 m.

Feed
2017-08-01
-
2017-09-29
PRIEMONĖ „MIŠKO VEISIMAS (2017 M.)“
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos kviečia teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų...   Daugiau


 

INVESTICIJOS Į MIŠKININKYSTĖS TECHNOLOGIJAS 2017 m.

Feed
2017-08-01
-
2017-09-29
„Investicijos į miškininkystės technologijas“ 2017 m.
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos kviečia teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų...   Daugiau


PRIEMONĖ „MIŠKAMS PADARYTOS ŽALOS PREVENCIJA IR ATLYGINIMAS (2017 M.)“

Feed
2017-08-01
-
2017-09-29
MIŠKAMS PADARYTOS ŽALOS PREVENCIJA IR ATLYGINIMAS (2017 M.)“
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos kviečia teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų...   Daugiau