UAB "Optimali idėja verslui"

verslo konsultacijos asmenims, verslui, žemės ūkiui, organizacijoms
 

Dalis Užimtumo tarnybos iki šiol administruojamų priemonių:


- Vietinių užimtumo iniciatyvų projektai, kvietimai paprastai skelbiami kiekvienų metų I ketv., skiriama apie ~5mln Eur subsidijų (Lietuvos mastu), maksimali subsidijos suma 1 darbo vietai sukurti - 40 minimalų algų dydžio. Projektai tikslinėse teritorijose, kurios paskelbiamos kiekvienais metais atskiru nutarimu, konkuruoja Lietuvos mastu. Atrankos balų skaičiavimo pavyzdys pridedamas:    Balu%20lentele%20preliminari%202018_pvz.xlsx

- Darbo vietų steigimo subsidijavimas, pagrindinės sąlygos pridedamos:  DB%20paramos%20priemones_%20Darbo%20vietu%20steigimo%20subsidijavimas.pdf.

- Savarankiško užimtumo rėmimas: pagrindinės sąlygos pridedamos.    DB%20paramos%20priemones_Savaranki%C5%A1ko%20u%C5%BEimtmo%20r%C4%97mimas.pdf

- Paramos priemonės verslo pradžiai: pagrindinės sąlygos pridedamos.    Paramos%20priemones%20verslo%20pradziai.pdf