Verslo konsultacijos asmenims, verslui,  žemės ūkiui, organizacijoms

INVESTICIJOS Į MIŠKININKYSTĖS TECHNOLOGIJAS (2022 M.)


Investicijos į miškininkystės technologijas (2022 m.)

Pradėti:2022-03-01
Pabaiga:2022-04-29

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) greitu metu paskelbs kvietimą "Investicijos į miškininkystės techologijas"

Paramos gali kreiptis privačių miškų valdytojai, savivaldybės, labai mažos bei mažos įmonės.

Didžiausia paramos suma iki 100 000 Eur

Finansavimo intensyvumas nuo 50 iki 65 proc.

Remiama veikla:
• Miškų ūkio modernizavimas, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimas, paslaugų miškų sektoriuje teikimas
• Minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas
• Vidinės miškotvarkos ir Miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimas ar tikslinimas

Tinkamos finansuoti išlaidos:
Įgyvendinant miško ūkio modernizavimo veiklą
• Nauja miško kirtimo, apvaliosios medienos ir biokuro ruošos technika ir įranga
• Kita miškų ūkio technika ir įranga
Įgyvendinant lapuočių ir krūmynų pertvarkymo veiklą
• Nelikvidinės medienos sutvarkymas;
• Dirvos paruošimas;
• Sodmenų įsigijimas;
• Sodmenų transportavimas;
• Sodmenų sodinimas;
• Sodmenų apsaugos priemonės (tvoros (įskaitant aptvėrimą) arba repelentai (įskaitant tepimą);
• Priešgaisrinių mineralizuotų juostų įrengimas;
Įgyvendinant miško želdinimo projektų veiklą
• Vidinės miškotvarkos projekto parengimas ar tikslinimas;
• Miško želdinimo ir žėlimo projekto parengimas ar tikslinimas;
• Bendrosios išlaidos

Jei turite klausimų dėl Jūsų projekto atitikties gauti ES paramą investicijoms į miškininkystės technologijas -kviečiame kreiptis!

UAB "Optimali idėja verslui"
Vida Petraitytė
+37069994315
vida@oiv.ltGrįžti į peržiūrą


INVESTICIJOS Į MIŠKININKYSTĖS TECHNOLOGIJAS (2020 M. II)

Feed
2020-12-01
-
2020-12-30
INVESTICIJOS Į MIŠKININKYSTĖS TECHNOLOGIJAS
Nacionalinė mokėjimo agentūra nuo 2020-12-01 planuoja paskelbti kvietimą teikti paraiškas pagal Lietuvos KP 2014–2020 m. programos priemonės „INVESTICIJOS Į MIŠKO PLOTŲ PLĖTRĄ IR MIŠKŲ GYVYBINGUMO...   Daugiau


ES PARAMA MIŠKO VEISIMUI 2017 m.

Feed
2017-08-01
-
2017-09-29
PRIEMONĖ „MIŠKO VEISIMAS (2017 M.)“
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos kviečia teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų...   Daugiau


 

INVESTICIJOS Į MIŠKININKYSTĖS TECHNOLOGIJAS 2017 m.

Feed
2017-08-01
-
2017-09-29
„Investicijos į miškininkystės technologijas“ 2017 m.
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos kviečia teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų...   Daugiau


PRIEMONĖ „MIŠKAMS PADARYTOS ŽALOS PREVENCIJA IR ATLYGINIMAS (2017 M.)“

Feed
2017-08-01
-
2017-09-29
MIŠKAMS PADARYTOS ŽALOS PREVENCIJA IR ATLYGINIMAS (2017 M.)“
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos kviečia teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų...   Daugiau