Verslo konsultacijos asmenims, verslui,  žemės ūkiui, organizacijoms

VIETINIŲ UŽIMTUMO INICIATYVŲ (VUI) PROJEKTAI

Feed
2022-10-10
-
2022-11-08
VIETINIŲ UŽIMTUMO INICIATYVŲ (VUI) PROJEKTAI
Užimtumo tarnyba nuo spalio 10 dienos kviečia darbdavius teikti paraiškas Vietinių užimtumo iniciatyvų (VUI) projektui. Ši priemonė yra skirta užimtumo didinimui Lietuvos teritorijose, kuriose bedarbių...   DaugiauDARBO VIETŲ STEIGIMO (PRITAIKYMO) SUBSIDIJAVIMAS 2022 M.

Feed
2022-02-21
-
2022-03-22
DARBO VIETŲ STEIGIMO (PRITAIKYMO) SUBSIDIJAVIMAS 2022 M.
Nuo vasario 21 dienos Užimtumo taryba paskelbė kvietimą "Darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimui" Subsidija vienai darbo vietai įsteigti negali viršyti 22 651,90 eurų. Valstybės paramos lėšos...   Daugiau


SAVARANKIŠKO UŽIMTUMO RĖMIMAS 2021 M.


SAVARANKIŠKO UŽIMTUMO RĖMIMAS 2021 m.

Data:2021-08-18

Savarankiško užimtumo rėmimo priemonės paraiškas gali teikti darbo ieškantys asmenys, turintys bedarbio statusą, kurie:

-kartu su Užimtumo tarnybos įdarbinimo konsultantu aptarė ir sudarė individualų užimtumo veiklos planą, kuriame numatė dalyvavimą savarankiško užimtumo rėmimo priemonėje;
- pirmą kartą steigia darbo vietas sau Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme apibrėžtose labai mažose įmonėse ir atitinka vieną iš sąlygų, numatytų Užimtumo įstatymo 47 straipsnio 3 dalyje, t. y.:
-darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas iki 25 proc. --darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis;
-darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas 30–40 proc. darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis;
-darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas 45–55 proc. darbingumo lygis arba lengvas neįgalumo lygis;
-jaunimas iki 29 metų;
-vyresni kaip 45 metų.

Paramos suma - 19921,26 eurų

Valstybės paramos lėšos skiriamos darbo priemonių įsigijimui, montavimui ir pritaikymui (ilgalaikis materialus turtas) ir patalpų, reikalingų darbo vietai įrengti ir kurios valdomos nuosavybės teise, remontui ir pritaikymui (iki 50 proc. subsidijos)

Paraiška ir paraiškos teikėjai vertinami pagal atrankos kriterijus. Privalomas mažiausias balų skaičius - 35 balai.

 Savarankisko uzimtumo remimas (SUR) 2021 m..pdf


Grįžti į peržiūrą