Verslo konsultacijos asmenims, verslui,  žemės ūkiui, organizacijoms

VIETINIŲ UŽIMTUMO INICIATYVŲ (VUI) PROJEKTAI


VIETINIŲ UŽIMTUMO INICIATYVŲ (VUI) PROJEKTAI

Pradėti:2022-10-10
10:00
Pabaiga:2022-11-08

Užimtumo tarnyba nuo spalio 10 dienos kviečia darbdavius teikti paraiškas Vietinių užimtumo iniciatyvų (VUI) projektui. Ši priemonė yra skirta užimtumo didinimui Lietuvos teritorijose, kuriose bedarbių dalis, skaičiuojant nuo darbingo amžiaus gyventojų yra 1,2 karto didesnė, negu vidutiniškai šalyje. Norintieji steigti darbo vietas gali susipažinti su gyvenamųjų vietovių, kuriose 2022 metais bus įgyvendinami vietinių užimtumo iniciatyvų projektai

Paraiškoje planuojamos lėšos vienai darbo vietai steigti negali viršyti 22630,00 eurų

Paraiška turi būti pateikta tik per administracinių ir viešųjų paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“. Subsidija skiriama darbo priemonių įsigijimui, montavimui bei pritaikymui (ilgalaikiam materialiam turtui) ir patalpų, reikalingų darbo vietai įrengti, kurios valdomos nuosavybės teise, remontui (iki 50 proc. subsidijos).

Vertinant vietinių užimtumo iniciatyvų projektus, didelis dėmesys skiriamas:
- užimtumo didinimui teritorijose, kuriose nedarbo lygis yra 2,0 karto didesnis nei šalies vidurkis
- prioritetinių tikslinių grupių bedarbių įdarbinimui
- numatomam steigti darbo vietų skaičiui;
- numatytam mokėti darbo užmokesčiui, lyginant su nustatytu vidutiniu darbo užmokesčiu;
- steigiamų darbo vietų susiejimui su atsinaujinančių energijos išteklių gamyba arba energiją taupančių priemonių ir medžiagų gamyba.
Privalomas mažiausias balų skaičius - 35 balai. (Vertinimo kriterijų lentelė pateikta žemiau)

Paraiškos teikiamos iki 2022 lapkričio 8 dienos 24:00 val. (imtinai)

Turite klausimų? Kviečiame kreiptis!
UAB "Optimali idėja verslui"
vida@oivlt; neda@oiv.lt
+37069994315

 VUI GYVENAMUJU TERITORIJU SARASAS.xlsx
 VUI VERTINIMO KRITERIJAI.xlsx


Grįžti į peržiūrąDARBO VIETŲ STEIGIMO (PRITAIKYMO) SUBSIDIJAVIMAS 2022 M.

Feed
2022-02-21
-
2022-03-22
DARBO VIETŲ STEIGIMO (PRITAIKYMO) SUBSIDIJAVIMAS 2022 M.
Nuo vasario 21 dienos Užimtumo taryba paskelbė kvietimą "Darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimui" Subsidija vienai darbo vietai įsteigti negali viršyti 22 651,90 eurų. Valstybės paramos lėšos...   Daugiau


SAVARANKIŠKO UŽIMTUMO RĖMIMAS 2021 M.

Feed
2021-08-18
SAVARANKIŠKO UŽIMTUMO RĖMIMAS 2021 m.
Savarankiško užimtumo rėmimo priemonės paraiškas gali teikti darbo ieškantys asmenys, turintys bedarbio statusą, kurie: -kartu su Užimtumo tarnybos įdarbinimo konsultantu aptarė ir sudarė individualų...   Daugiau