Verslo konsultacijos asmenims, verslui,  žemės ūkiui, organizacijoms

Informacija pagal www.invega.lt:

UAB "Investicijų ir verslo garantijos" (UAB "Invega") administruoja  įvairias paramos priemones verslui:

PASKOLOS:

Verslumo skatinimo fondas 2014-2020, finansuojamas iš Europos socialinio fondo (VSF2) : Priemonė skirta verslininkams, kurie nori pradėti arba plėsti verslą iki 1 m. Pagal priemonę teikiamos lengvatinės paskolos iki 25 tūkst. eurų, siūlomos nemokamos konsultacijos. Pasinaudojus priemone, galima pasinaudoti kompensavimo priemone „Subsidijos verslo pradžiai“ ir gauti dalies darbo užmokesčio kompensaciją.

Atviras kreditų fondas 2 (AKF2): Lengvatinės paskolos, skirtos verslo pradžiai ir plėtrai, pagal kurias vienam kreditui gali būti skirta iki 600 tūkst. eurų. Imant AKF2 paskolą, galima gauti ir „Invegos“ garantiją bei susigrąžinti dalį sumokėtų palūkanų. Dėl šių paskolų galima kreiptis į banką „Citadele“ arba Medicinos banką. Medicinos bankas teikia ir lizingo sandorio paslaugas.

Pasidalytos rizikos paskolos, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo (PRP): Paskolos, pagrįstos skolinimo principu. Šiai finansinei priemonei įgyvendinti naudojamos PRP priemonei skirtos lėšos ir PRP priemonės valdytojo privačios lėšos pagal 45/55 rizikos pasidalinimo proporciją: teikiant finansavimą, PRP priemonės valdytojas prie 45 proc. PRP paskolos/kredito linijos dalies, prisideda 55 proc. savo nuosavų lėšų suma. Maksimalus vienos paskolos dydis SVV subjektui – 4 mln. eurų. Paskolų kiekis vienam SVV subjektui nėra ribojamas. Pagal šią priemonę finansavimą paskolos ar kredito linijos forma teikia ir dokumentaciją rengia PRP priemonės valdytojai besivadovaudami savo vidaus tvarkomis ir procedūromis: AB Šiaulių bankas ir AB bankas Swedbank.

KOMPENSAVIMO PRIEMONĖS:

„Invega“ siūlo įvairius instrumentus, palengvinančius paskolų gavėjų įsitvirtinimą rinkoje, ypač pradinėje savarankiškos veiklos stadijoje, bei padedančius sutaupyti išlaidų kasdienėms verslo reikmėms:

Dalinis palūkanų kompensavimas

Kompensuojama iki 100 proc. palūkanų už verslo pasiskolintas lėšas.

Subsidijos verslo pradžiai

Kompensuojama iki 75 proc. darbo užmokesčio išlaidų priemonės „Verslumo skatinimas 2014-2020, finansuojamas iš Europos socialinio fondo“ (VSF2) gavėjams.

Kompetencijų vaučeris

Skiriama iki 4500 Eur įmonės darbuotojų mokymo išlaidoms kompensuoti.

Konsultacijų kompensavimas

Kompensuojamos eksporto, verslo pradžios bei plėtros, efektyvesnio išteklių naudojimo konsultacijų išlaidos.

GARANTIJOS:

Verslo atstovai, kreipdamiesi į kredito įstaigą dėl paskolos verslui pradėti ar plėsti, dažnai susiduria su kredito įstaigai nepatrauklaus ar nepakankamo užstato problema. INVEGA padeda išspręsti šią problemą, garantuodama pirmos paskolos dalies grąžinimą kredito įstaigai iki 80 proc. Paskolų garantijos gali būti individualios arba portfelinės:

Individualios garantijos – INVEGA garantuoja pirmos paskolos dalies grąžinimą kredito įstaigai nuo 30 iki 80 proc. sumos, o likusi dalis padengiama paskolos ėmėjo pasiūlytais užstatais. Individualia INVEGA garantija galima pasinaudoti tiek skolinantis verslui rinkos sąlygomis, tiek imant bet kurią INVEGOS administruojamą lengvatinę paskolų priemonę.

Portfelines garantijas galima užsitikrinti INVEGA atrinktose kredito įstaigose, kurios turi sudariusios nustatyto dydžio paskolų portfelį ir į jį gali įtraukti iki 80 proc. paskolos dydžio garantiją. Pagal šią priemonę kreditavimo sandorius teikia ir dokumentaciją rengia pačios įstaigos, besivadovaudamos savo vidaus tvarkomis ir procedūromis.

Norint pasinaudoti garantijų priemone, reiktų kreiptis į kredito įstaigą (banką, kredito uniją ar lizingo bendrovę ir kt.) ir susitarti dėl finansavimo sąlygų (paskolos sumos, valiutos, trukmės, grąžinimo grafiko, palūkanų normos ir pan.). Kredito įstaiga, priimdama sprendimą kredituoti, nuspręs, ar pakanka užstato. Įmonė ar verslininkas turi dalyvauti projekte nuosavomis lėšomis ar turtu iki paskolos panaudojimo arba proporcingai vienu metu su paskolos lėšų panaudojimu. Jei užstato nepakanka, kredito įstaiga gali:

1. kreiptis į INVEGĄ dėl individualios garantijos suteikimo ir pateikti reikiamus dokumentus;
2. kreditą įtraukti į bendrą kredito įstaigos portfelį.