Verslo konsultacijos asmenims, verslui,  žemės ūkiui, organizacijoms

Konsultacijos ir kitos paslaugos ES paramos klausimais:

  • Suteikiame informaciją apie ES paramos gavimo galimybes, reikalavimus projektams bei remiamas veiklas;
  • Ruošiame paraiškas, verslo planus ir kitus reikalingus dokumentus bei pateikiame juos ES struktūrinių fondų paramai gauti  (per Nacionalinę mokėjimo agentūrą, Lietuvos verslo paramos agentūrą, Darbo biržą ir kt. institucijas,  administruojančias ES paramą);
  • Ruošiame paraiškas, verslo planus ir kitus dokumentus bankams ir kitoms finansų institucijoms bei kreditų garantijas  suteikiančioms institucijoms: UAB "Investicijų ir verslo garantijos" (UAB "Invega"), UAB "Žemės ūkio paskolų garantijų fondas" ir kt.;
  • Ruošiame projektų įgyvendinimo ataskaitas, bendradarbiaujame su įgyvendinančia institucija, atliekame pirkimų procedūras, ruošiame projektų pirkimo dokumentus,  mokėjimo prašymus bei kitus dokumentus, reikalingus sėkmingam projektų administravimui ir įgyvendinimui;
  • Dirbame su visais ūkio subjektais: ūkininkais, žemės ūkio bendrovėmis, kooperatyvais, įvairių tipų įmonėmis ir fiziniais asmenimis.